Technische Assemblage

Stekerbaar installeren maakt inzichtelijk wat de kosten en baten zijn. Het is voordeliger, slimmer en beter. Van der Sijs is thuis in de diverse markten waar stekerbaar wordt toegepast of toegepast kan worden en uitkomst biedt. Stekerbaar installeren is voordeliger en slimmer.

De investering in materiaal ligt bij stekerbaar hoger, maar het verkort aanzienlijk het aantal manuren op de bouw. Daarbij wordt er bespaart op foutmarge (op bouw: 10%, stekerbaar: 1%) en wordt er sneller opgeleverd waardoor de doorlooptijd van de bouw ook wordt verkort. Stekerbaar toepassen betekent dus oog hebben voor de marktontwikkelingen waar met het huidige tekort aan huizen, het gelijk ook een slimme oplossing biedt.

De wereld verandert en dan is het van belang dat er gekeken wordt naar innovatieve oplossingen. “Als je niet harder kan werken, dan moet je slimmer werken”. Assemblage is een oplossing. Onder Van der Sijs technische assemblage valt stekerbaar installeren, serieproductie en kabelconfectie.
Toepassingsgebieden zijn onder andere in de bouw en het elektrisch vervoer. Voor beide markten worden er in speciale ontwikkelteams gebruik gemaakt van onze expertise om te kunnen voldoen aan de nieuwste eisen op het gebied van
Plug & Play. Daarnaast is Van der Sijs ook actief in de zonnepanelen waar met stekerbare oplossingen wordt gewerkt. Kortom, waar een vertaalslag gemaakt moet worden naar een technische eindoplossing in combinatie met stekerbaar,
is Van der Sijs partner.

We zoeken bewust naar partnerships omdat wij geloven dat door samen te werken, je de wereld kan veroveren. Zo is Van der Sijs, als partner in de bouwsector, verantwoordelijk voor de stekerbare installatie van huizen die in anderhalve dag opgeleverd moeten worden.

Van der Sijs stijgt uit boven de markt omdat we creatief en innovatief zijn in het vinden van oplossingen die daarvoor nog niet bestonden. De basis vormt onze gedrevenheid om te blijven ontwikkelen en kennis uit te wisselen. Tegelijkertijd blijven we ambachtslieden. Zo wordt er bijvoorbeeld binnen Van der Sijs Assemblage nog gewerkt met het meester en gezel principe. Kennisoverdracht wordt hiermee gewaarborgd. Erwin Rus, chef werkplaats, gelooft in het laten doorstromen van jonge mensen die intern verder worden opgeleid. Tegelijkertijd deelt de nieuweling, vers uit de schoolbanken, zijn kennis met de “oude rotten”. Door dit systeem van onderaf instromen, doorstromen en uitwisseling van kennis en ervaring, wordt continuïteit, rust en evenwicht gecreëerd. Dit zorgt voor het klimaat waar innovatief denken wordt gestimuleerd. Of zoals Erwin Rus het zegt:

”We houden het graag eenvoudig,
maar doen groots werk”.

Heeft u informatie nodig, Erwin Rus geeft u die graag.
Hij staat er altijd voor open om met u mee te denken.
U kunt hem bereiken op: 0343-595090